Ansvarstrappan

Den tredje bloggen (kommer också ligga ute 1 mars), handlar om ansvarstrappan, en modell för att arbeta med ansvarskulturen på en skola. Tillsammans med själva trappan finns också en handledning, lite tips om hur och när man kan diskutera runt den.