Steal with pride, share with joy

Bävern är Trädgårdsstadsskolans interna hemsida, där vi samlar det organisationsmaterial vill återanvända, till exempel checklistor, blanketter, policies och processbeskrivningar. Materialet är till för oss som arbetar på skolan, men är också ett konkret sätt att visa för föräldrar och andra intresserade hur vi jobbar på skolan.

Vi tycker det är viktigt att alla vi som arbetar i skolan är generösa med det vi skapar, att vi alla delar med oss av våra bästa exempel om vi vill att den svenska skolan ska utvecklas vidare.Genom att dela med oss av det vi producerat, hoppas vi också få råd och tips tillbaka från andra skolor.

Steal with pride, innebär att vi är stolta över att förvalta det arv av erfarenheter som lett fram till just våra lösningar - för vem kan ärligt säga att det man skapat inte hämtat inspiration från något man tidigare sett, att man ensam är upphovet till hela sin lösning? När vi kopierar en lösning rakt av försöker vi alltid ange källan, vem som skapade detta från början, och vi hoppas att ni som lånar av oss gör likadant.

Share with joy är den glädje vi känner när vi ser att andra gillar det vi gjort och vill använda eller vidareutveckla vårt material. Hör gärna av er när ni lånar av oss, så blir det ännu roligare för oss att ta fram nytt material!