ARKIVET

    så här fungerar det  
Du kan söka på allt innehåll i Arkivet:
  • ID, om du fått ett tips via ett exakt nummer
  • innehållsrubrik, om du vet precis vad du letar efter
  • nyckelord, om du vet ungefär vad du letar efter
  • dokumenttyp (vilka finns?), om du vill filtrera för att se vad som kan finnas
  • skolområde (vilka finns?), om du vill filtrera för att se vad som kan finnas
  • Du rensar sökningen genom att tömma sökfältet
Håll muspekaren över bildikonen för att se en bild av dokumentet
Ladda ner en egen kopia genom att högerklicka och välj “Spara mål som…”

IDinnehålldokumenttypskolområde
001 Grejd   om | demo | mall | instruktion
Grejd är en grafisk betygsöversikt som gör det lättare att analysera elevernas resultat. läs mer
Du hämtar betygsdata från en vanlig betygskatalog i PDF och får ut en interaktiv excelfil med färdiga medelvärden och annan statistik.
verktyg, översiktresultat, analysunderlag
002 Ansvarstrappan  om | demo | mall
Ansvarstrappan är ett diskussionsunderlag för att bygga en starkare ansvarskultur i personalgruppen. läs mer
Hur vi löser olika problem handlar mest om vilket förhållningssätt vi har till svårigheter. Vi kan öva upp vår förmåga att hitta bra lösningar till vardagliga knepigheter eller svårare dilemman..
policyverksamhetsutveckling, personal
003 SABEL   om | demo | mall | instruktion
SABEL är en grafisk kunskapsöversikt för eleverna i årskurs 1 - 5. läs mer
Den gör det lättare för lärarna att analysera elevernas kunskaper och utveckling och sedan resonera om hur de bäst kan utveckla sin undervisning
verktyg, översiktresultat, analysunderlag
004 Analysrutiner   om | analysprocess | analysfrågor | analysmall | analysöversikt
De här underlagen stödjer ett mer systematiskt analysarbete. läs mer
Med tydliga rutiner kan analysarbetet leda till den avgörande frågan, hur jag konkret kommer att vidareutveckla min undervisning nästa termin.
rutin, processkartaresultat, analysunderlag
005 Personalhandbok   om | demo | mall | tom mall | instruktion
Det viktigaste du behöver veta som anställd på skolan. läs mer
Med en klickbar innehållsförteckning hittar du snabbt all praktisk information om hur saker fungerar.
översikt, mall, policypersonal
006 Information A till Ö   om | demo | mall | mall häfte | instruktion
Bra att veta för elever, vårdnadshavare och för de som jobbar på skolan läs mer
Det är lättare att göra rätt när skolans regler och rutiner finns tydliogt nedskrivna.
översikt, policyterminsstart
007 Cyxel   om | mall | tom mall | instruktion
Cyxel samlar skolans alla årshjul i ett praktiskt verktyg. läs mer
Återkommande aktiviteter går att sortera både kronologiskt och i logiska områden. Automatiska påminnelser i Outlook hjälper skolledare att komma ihåg alla deadlines
verktyg, översiktterminsstart
009 Nyanställdrutiner   om | processkarta | checklista | introduktionsplan
Allt vi behöver ordna när vi anställer ny personal.
checklista, processkarta, planpersonal, rekrytering
010 Lektionsbesök   om | rutin | logg kort besök | logg långt besök
I strukturerade lektionsbesök följer man tydliga rutiner med observationsloggar. läs mer
Genom att systematiskt titta på och reflektera över det som händer i klassrummet, höjer vi kvaliteten på lärandet.
rutinpedagogisk utveckling, kollegialt lärande
011 Ansvarsöversikt ledningen   om | mall
Vem har hand om vad i ledningsgruppen läs mer
Det är bra att medarbetarna vet vem de ska vända sig till , men även att vi i ledningsgruppen har full koll på vilka uppgifter som är våra.
översiktterminsstart, planering
012 Lönekriterier och lönepolicy   om | lönepolicy | lönekriterier lärare | lönekriterier Stockholm
Hur prestationerna bedöms på vår skola. läs mer
En generell beskrivning av hur löneöversynen går till, men också vilka lönekriterier som gäller för olika arbetsgrupper på skolan.
policypersonal, utveckling,
013 Självskattning inför lönesamtal   om | mall | mall Stockholm | tom mall
Ett verktyg där medarbetaren bedömer sin egen insats utifrån lönekriterierna. läs mer
Den ifyllda mallen blir ett diskussionsunderlag i lönesamtalet.
verktygpersonal
014 Processkarta   om | mall
En grafisk mall att använda vid processkartläggning läs mer
Med tydliga processer som ryms på en sida får man en bra översikt av alla steg som behöver göras.
mall